LA JUNTA

La Junta de l'Ampa del curs 2017-18
està formada per:

President:                 Josep Rubiol
Sots Presidenta:       Rosa Cots
Secretaria:                Carolina Mateu 
Tresorer:                   Toni Costa 
Vocals:                      Àngels Cortada
                                  Ignasi Badia     
                                  Roser Alàs
                                  Marta Monserrate
                                  Oriol Vidal