dimarts, 15 de gener de 2013

Carta del President de la FaPac sobre votar el Consell Escolar


Títol: O votem, o consentim

Diuen que la democràcia és la menys dolenta de les formes de govern perquè, malgrat les
seves mancances i despropòsits, les altres encara en tenen més.

El mateix passa amb el paper dels Consells Escolars de centre: malgrat que les famílies a
vegades ens queixem que hi tenim poc pes, si més no, aquest òrgan, en la seva actual
configuració, és representatiu dels diferents sectors de la comunitat educativa i seu del govern
de l’escola, fruit de la composició d’equilibris i contrapesos que afavoreix la participació i la
presa de decisions amb consensos.

Com la democràcia es menys dolenta que la dictadura, així també el govern de l’escola
resident en els Consells Escolars és menys dolent que no pas la seva delegació en un òrgan
unipersonal, el Director o la Directora, designats per l’Administració de torn, amb el perill
d’alineació ideològica que això implica.
Lluny de tots els elements que envolten qualsevol convocatòria d’eleccions en que es disputa el
govern municipal, l’autonòmic o el de l’Estat, les eleccions per renovar els membres del Consell
Escolar de centre solen despertar ben pocs debats, no surten a la tele ni s’empaperen els
carrers amb les cares dels protagonistes.

Aquesta és una de les raons per la que els índexs de participació en aquestes eleccions, que
enguany es celebren entre el 14 i el 18 de gener, no solen ser gaire elevats, tot just un xic
superior al deu per cent dels censats.

La baixa participació, però, no es correspon amb la importància que tenen, doncs en els
Consells Escolars és on es decideixen, no ho oblidem, qüestions tan importants com el projecte
educatiu, el pressupost del centre, les directrius per a la programació de les activitats
extraescolars, criteris de col·laboració amb altres centres, etc.

Tampoc podem oblidar la importància de la tasca de mares i pares, doncs de la seva implicació
en depèn, en gran mesura, l’èxit o el fracàs escolar dels infants.

Ara que el paper dels Consells Escolars com a òrgans de govern està sent qüestionat i ja hi ha
qui reclama restar-li les funcions que té per convertir-lo només en un òrgan consultiu, és més
important que mai participar de l’acte democràtic que suposa anar a votar, i demostrar la nostra
preferència per aquest sistema envers cap altre. No hi ha terme mitjà: o votem, o consentim.

Ismael Alfaro Pla
President de la FaPaC a Lleida