dimecres, 14 de novembre de 2012

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Els membres de la junta de l´AMPA., us informen que el dimecres dia 28 de novembre, tindrà lloc la reunió extraordinària de l´Assemblea General, a les 21:15h en primera convocatòria i a les 21:30h en segona, a la sala d´actes de l´escola.

Amb els seguents punts a tractar:
1 - Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta anterior
2 - Modificacions estatuts
3 - Cessament càrrec i acceptació de nou membre
4 - Acceptació dels nous càrrecs de la Junta
5 - Normativa cobraments impagats
6 - Torn obert de paraula