dimarts, 14 d’agost de 2012

"L'educació consisteix en ajudar al nen a portar a la realitat el millor d'ell mateix."
Erich Fromm