dimarts, 21 d’agost de 2012

CARTA INFORMATIVA DEL PAGAMENT I RECOLLIDA DELS LLIBRES

Juntament amb aquesta carta us fem arribar la factura dels llibres del vostre fill/a i les instruccions de pagament.

Com anys anteriors, “La Caixa” ens obliga a fer els ingressos mitjançant el caixer automàtic, amb una senzilla operació que trobareu explicada en el full adjunt, utilitzant el codi de barres que se us facilita (en el cas de tenir mes d’un fill/fra. heu de fer els ingressos separats utilitzant el mateix codi de barres) i sempre indicant el nom del nen i la paraula LLIBRES, i en el cas dels xandalls és la mateixa operació però indicant el nom del nen juntament amb la paraula XANDALL.

No cal dir que també podeu utilitzar la Línea Oberta o transferència bancària al nº de compte 2100.0528.57.0200218474. Guardeu el comprovant per poder recollir els llibres.

El pagament tant dels llibres com dels xandalls s’ha d’efectuar fins el dia 27 d’agost.

Els llibres s’entregaran els dies 4 i 5 de setembre de les 16:00 i fins a les 20:00h a l’aula de Psicomotricitat. La venda de xandalls es farà durant els mateixos dies i horaris, també amb el comprovant de l’ ingrés.