dilluns, 16 de juliol de 2012

Publicat calendari escolar 2012-2013

S'ha publicat el calendari escolar per al curs 2012-2013. Conegueu els detalls.
Calendari escolar del curs 2012-2013
Activitats del professorat
  • 3 de setembre: el professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització.
  • 28 de juny: data final de les activitats del professorat programades en els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament (si no és laborable, el dia laborable immediatament anterior)
  • 12 de setembre del 2012: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil i l'educació primària.
  • 13 de setembre del 2012: inici de les classes als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
  • 19 de setembre del 2012: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.
  • Del 22 de desembre del 2012 al 7 de gener del 2013: vacances de Nadal.
  • Del 23 de març a l'1 d'abril del 2013: vacances de Setmana Santa.
  • 21 de juny del 2013: acaben les classes a tots els centres.
Proves extraordinàries
Les proves extraordinàries de l'ESO i de 1r de batxillerat es realitzaran entre el 2 i 3 de setembre del 2013. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.
Tota la informació aqui.