dimecres, 28 de març de 2012

Carta oberta a tota la ciutadania davant l'anul·lació de la tramitació de la ILP “Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català”

Carta oberta
Carta oberta a tota la ciutadania davant
l'anul·lació de la tramitació de la ILP “Per la
igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu
català”

Barcelona, 28 de març de 2012
El sistema Educatiu de Catalunya no garanteix en l’actualitat, la igualtat d'oportunitats a
l'alumnat dels estudis de primària. És per aquest motiu que des de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya ens proposàrem dur a tràmit una Iniciativa Legislativa
Popular per tal que en el Parlament de Catalunya es debatés la conveniència de modificar la Llei
d’Educació de Catalunya i així corregir aquesta desigualtat.
Des de la Federació es va preparar tota la documentació necessària per tal que la Mesa del
Parlament admetés a tràmit la ILP. El mes de novembre de 2011, un cop la Mesa ens va
admetre a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular, vam seguir els passos legals per nomenar, el
mes de gener de 2012, els Fedataris per a la recollida de signatures.
Dit això, i just al cap d’un mes de començar a recollir signatures arreu del pais, el Govern acorda
aturar la iniciativa per raons que, hores d’ara, encara ens tenen estorats. Diuen que si ens donen
l'oportunitat de portar aquest debat al Parlament la seva aprovació comportaria un augment de
despeses en el pressupost vigent. Hem de recordar que aquest debat es produiria un cop
tinguéssim les 50.000 signatures recollides i avalades per l'organisme que correspongui,
previsiblement entre finals del mes de juliol i agost -pràcticament inhàbil-, amb la qual cosa el
debat s’encetaria, amb sort, el proper mes de setembre o octubre.
Aquest fet ja denota que seria impossible que poguessin dur-se a la pràctica enguany les
mesures que s’anuncien en l’articulat de la nostra ILP. Per tant, entenem que no són raons
tècniques ni de forma sinó clarament polítiques e ideològiques.
És injust i antidemocràtic que, d’una banda, el Govern promogui consultes populars i que,
altrament, es censurin iniciatives com la nostra.
Creiem que tot plegat fa un flac favor al sistema democràtic i participatiu pel que la societat civil
tant hem treballat i continuem treballant.
Sabem i reconeixem que rectificar és de savis i esperem que la Mesa i el mateix Govern
rectifiquin, cosa que de ben segur tota la ciutadania d’aquest país li agrairà.
Emplacem a tots els ciutadans a fer-nos costat en aquesta causa i ens acompanyeu en totes les
accions que farem d’aquí endevant.
FaPaC
28 de Març 2012
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb
Oficina de Premsa i Comunicació de la FaPaC
Tel. 93 435 76 86 - comunicacio@fapac.cat